Privaatsuspoliitika

RJ MEDICA OÜ (edaspidi Aurora Medica) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leidke veidi aega ja tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kaitse
Isikuandmed on andmed, mida Aurora Medica kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh kliendi nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) kogumine ostu sooritamisel meie e-poest.
  • kontaktandmete (sh kliendi nimi,  telefoninumber, e-posti aadress) kogumine kontakti- ning broneerimisvormi kaudu.
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie kliinikus ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isukuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Aurora Medica tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Aurora Medica avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Aurora Medicale teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Isikuandmete kaitse

Aurora Medica rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Aurora Medica veebilehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal kliendi ning meie veebilehe vahel tagab turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest meie veebikeskkonnas. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil tugi@auroramedica.ee.


Discover more from Aurora Medica

Subscribe to get the latest posts sent to your email.